Amerikaschool

Schoolstraat 2 a 9635 AZ Noordbroek

Schoolfoto van Amerikaschool

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool Inspecteur Amerikaschool is dé basisschool in Noordbroek en omgeving. De school is groeiend in leerlingaantal. Vanuit onze kernwaarden vertrouwen, vertrouwen en trots werken wij als team in samenwerking met ouders en externen aan de ontwikkeling van álle kinderen. De onderwijs inspectie (juli 2022) heeft dit ook gezien en is erg enthousiast over onze tussentijdse- en eindopbrengsten maar ook over de sociale veiligheid van onze kinderen en de teamcultuur. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • sociale vaardigheid
  • vertrouwen
  • trots

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

                                                   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven