Basisschool De Vlinderhof

Odoornerweg 8 7846 TA Noord-Sleen

Schoolfoto van Basisschool De Vlinderhof

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat in het Drentse Noord-Sleen. De school ligt net buiten Noord-Sleen aan een verkeersarme en veilige weg. De school ademt rust en sfeer uit en is zeer toegankelijk voor de ouders. Het gebouw heeft vier leslokalen. Buiten de lessen om vinden er veel (onderwijskundige) activiteiten plaats. Ook zijn wij trots zijn op ons eigen (schoolplein)bos!

De leerlingen zijn verdeeld over vier combinatiegroepen.  We werken volgens het 5 gelijke dagen model (continurooster 8.30 uur t/m 14.15 uur). Op de Vlinderhof dagen we leerlingen uit in een rijke leeromgeving. Veiligheid, structuur en zorg voor het individu, zorgen ervoor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht is hierbij een coach die leerlingen in hun leerproces begeleidt. Waarbij ontdekkend leren, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen belangrijke uitgangspunten zijn. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbindend
  • Buitenonderwijs
  • Ontwikkelingsgericht
  • Kindertalentenfluisteraar
  • Kanjertaal en -houding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven