De Wijde Veert

Platte Ven 44 1723 AB Noord-Scharwoude

Schoolfoto van De Wijde Veert

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ondanks de steeds grotere problemen bij het vinden van invalkrachten, willen wij bij ziekte van een leerkracht de kinderen liever niet naar huis sturen. Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, wordt nog voor diezelfde dag een invaller gezocht. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt de kleinste groep van de school, of de meest geschikte groep over de diverse groepen verdeeld en kan de leerkracht van die groep de andere overnemen. Groep 1/2 zullen we nooit opdelen en eerst helft van het schooljaar groep 3 ook niet. Alleen dus in het uiterste geval gaan de leerlingen, wanneer zij verzekerd zijn van opvang, naar huis. Studieverlof, scholingsdagen en vakanties kunt u terugvinden in het jaarrooster.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven