IKC Waterrijk

Schoolstraat 29 1723 AA Noord-Scharwoude

  • Schoolfoto van IKC Waterrijk
  • Schoolfoto van IKC Waterrijk
  • Schoolfoto van IKC Waterrijk
  • Schoolfoto van IKC Waterrijk

In het kort

Toelichting van de school

Samen bouwen aan de toekomst   

Op onze kleinschalige school bereiden we kinderen voor op hun toekomst!

Kinderen krijgen bij ons de tijd, de ruimte en het vertrouwen om, begeleid door de leerkracht, zelf keuzes te maken. Die keuzes leiden hen in hun eigen tempo naar het opdoen van kennis en het ontwikkelen van praktische en creatieve vaardigheden.Door af te stemmen op het kind ontwikkelt elk kind zich optimaal en bereidt het zich voor op de uiteindelijke overstap naar het voortgezet onderwijs. Het groeit in zelfvertrouwen om elke uitdaging aan te gaan. Een goede samenwerking tussen leerkracht, ouder en kind is in onze ogen een voorwaarde voor succes.  

Basisschool, kinderopvang en ouders werken samen met de kinderen aan hun optimale ontwikkeling.

Bent u benieuwd naar ons onderwijs? Bel ons, dan maken we graag een afspraak om kennis te maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Lef
  • Groei
  • Samen
  • Zien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven