Basisschool De Beekgraaf

De Beekgraaf 60 5388 CV Nistelrode

 • Ingang en speelplaats voor de groepen 1 en 2
 • De ontdektuin
 • Speelplaats unit paars

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Beekgraaf is als volgt samengesteld:

 • Groep 1/2A: Judith den Brok
 • Groep 1/2B: Janny van de Kamp en Annemiek Gardien
 • Groep 1/2C: Yvette van Lieshout en Anne Monsuwé
 • Groep 3A: Lisa van den Berg
 • Groep 3B: Laura van Summeren en Kirsten van de Graaf
 • Groep 4A: Milanca Nelissen en Danielle van der Heijden
 • Groep 4B/5B: Lisa Ruijs
 • Groep 5A: Mieke Geurts en Joost van Kessel 
 • Groep 6: Anouk Bens
 • Groep 7: Sabine Beems en Nadie Pittens
 • Groep 8A: Stefanie Veldboer
 • Groep 8B: Rick Timmermans en Carmen Bissels

Het team wordt ondersteund door:

 • Intern Begeleider: Marjo van Kessel
 • Team coördinatoren: Renate van der Burgt en Kirsten van de Graaf
 • Onderwijsassistent: Jessy van Doorn
 • ICT coördinator: Kirsten van de Graaf
 • Hoogbegaafdheid specialist: Milanca Nelissen
 • Conciërge: Dorinda Veld
 • Directeur: Henny van Middelkoop

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte of afwezigheid van een groepsleraar kan uw kind te maken krijgen met een vervangende leraar. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Voor de inzet van vervangende leraren doen wij een beroep op de centrale personeelsvoorziening CPV Ingenium. Indien vervanging of opvang niet mogelijk is, resteren er twee opties. De groep wordt verdeeld over andere groepen. Dit is beperkt mogelijk en slechts voor maximaal één dag. De andere optie is dat de kinderen van een groep één of meerdere dagen thuis blijven. Indien een school genoodzaakt is deze optie te kiezen, worden ouders een dag van tevoren geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Beredeneerd aanbod

In onze groepen 1 en 2 wordt thematisch en geïntegreerd gewerkt aan de doelen van de ontwikkelingsgebieden vanuit het observatie en registratieprogramma KIJK! Dit is een ondersteunend programma, waarmee we de ontwikkeling van het kind ten aanzien van de doelen en leerlijnen goed kunnen volgen, monitoren en plannen. Op deze manier werken de leerkrachten bij de betekenisvolle thema's en de daarbij behorende activiteiten, doelgericht aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van basisschool De Beekgraaf gaan 25 uur per week naar school. De focus van De Beekgraaf ligt op de basisvaardigheden taal, rekenen en kennis van de wereld, waaronder burgerschap. De leertijd die aan ieder onderdeel wordt besteed is mede afhankelijk van wat de groep nodig heeft. Door middel van het duiden van data bepalen we in het focusplan onze doelen en gerichte leeractiviteiten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijswerken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geefteen beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities van De Beekgraaf staan beschreven in de bijlage (POS ouderrapport).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven