Basisschool De Beekgraaf

De Beekgraaf 60 5388 CV Nistelrode

  • Ingang en speelplaats voor de groepen 1 en 2
  • De ontdektuin
  • Speelplaats unit paars

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalificatie - Leren
  • Socialisatie - Samen
  • Persoonsvorming - Ontwikkeling
  • Expliciete Directe Instructie
  • Fides - Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Beekgraaf staat in het dorp Nistelrode en vormt een belangrijke ontmoetingsplaats.
De school kent een op traditie gebaseerde samenwerking met verenigingen, instanties en parochie.
Onze school richt zich primair op het bieden van kwalitatief goed onderwijs.
Dit doen wij in de maatschappelijke context van de dorpsgemeenschap en in samenwerking met de instanties voor opvang, voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs.
Steeds meer zal dit leiden tot een aanbod, waarbij onderwijs, vrije tijd en ontspanning geïntegreerd worden aangeboden.
Onze leerlingen zijn veelal afkomstig uit de dorpskern van Nistelrode of uit directe omgeving.
Basisschool De Beekgraaf is samen met peutercentrum en BSO De Benjamin gehuisvest in een prachtig modern gebouw, genaamd de Kubiek.

De schoolweging zit met 29,9 binnen de marge van het landelijk gemiddelde.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen
De ouders/verzorgers en de leerlingen kunnen voor meldingen/vragen betreffende preventie machtsmisbruik (PMM) casuïstiek terecht bij de dienstdoende externe vertrouwenspersoon bij de GGD Hart voor Brabant.

De externe vertrouwenspersoon is bereikbaar via het meldpunt EVP op het telefoonnummer: 088-3686759 (tijdens kantoortijden).
Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten kantoortijden contact opnemen via het telefoonnummer: 088-3686813.

Terug naar boven