Basisschool 't Maxend

Maxend 6 5388 GL Nistelrode

Schoolfoto van Basisschool 't Maxend

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect en Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijk/zelfstandig
  • Ontwikkel/onderwijs behoeften
  • Oplossingsgericht en samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gemeente Bernheze heeft Nistelrode aangemerkt als groeikern. Dat merken aan de gestage groei van het aantal leerlingen. Doordat de uitstroom erg wisselend is neemt het totaal aantal kinderen langzaamaan toe.

Op onze school is er grote diversiteit in leerlingen. Zo zijn er in elke groep kinderen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de site van onze school zijn de studiedagen geplubiceerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het 82 pagina tellende schoolveiligheidsplan staan de bovengenoemde documenten bij elkaar. Denk hierbij aan pestprotocol, diverse protocollen, meldcode kindermishandeling en regels. 

Terug naar boven