Christelijke basisschool Prinses Beatrix

Trompweg 12 7441 HR Nijverdal

Schoolfoto van Christelijke basisschool Prinses Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Aan de rand van Nijverdal, op een prachtige locatie gelegen, ligt CBS Prinses Beatrix. Een modern nieuw gebouw voorzien van alle faciliteiten die het huidige onderwijs vraagt. CBS Prinses Beatrix biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In een positief onderwijsklimaat kunnen en mogen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Het onderwijs op de Prinses Beatrix is uitdagend en modern. Naast de kernvakken rekenen, taal en lezen, zetten we ook in op creatieve vakken, sport en bewegen en een tweede taal. Uw kind krijgt op de Beatrixschool goed onderwijs. De resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde. Hiervoor volgen de leerkrachten jaarlijks trainingen. 

Graag gaan wij met u een educatief partnerschap aan. Ouder en school werken samen aan de ontwikkeling van uw kind. Dat educatief partnerschap houdt in dat u optimaal geïnformeerd wordt over de ontwikkeling van uw kind, waarbij vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gezocht wordt naar de beste oplossingen.Goede communicatie is essentieel om te komen tot de beste afstemming in het belang van ieder kind! Wij willen samen met de kinderen en de ouders dat de kinderen over een aantal jaren de school herinneren als een school waar ze sprankelend, leerzaam, kindvriendelijk en enthousiast een heleboel dingen hebben geleerd waar ze in hun verdere leven uit kunnen putten. Wilt u een keer op school kijken met uw kind, dan bent u altijd van harte welkom. Vanzelfsprekend is het handig om vooraf even een afspraak te maken met onze directeur Arjan ter Avest (a.teravest@beatrix-ikt.nl).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen van vaardigheden
  • Kijken naar de eigen talenten
  • Zelfvertrouwen ontwikkelen
  • Leren nieuwsgierig te zijn
  • Veiligheid en geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren zagen wij een landelijke trend dat de leerlingenaantallen afnamen. Gelukkig laat CBS Prinses Beatrix een andere trend zien, namelijk elk jaar een lichte groei. Op de teldatum 1 oktober 2020 waren er 148 leerlingen op CBS Prinses Beatrix. In augustus 2021 beginnen wij met 153 leerlingen en tellen wij 156 leerlingen op 1 oktober 2021. Om deze groei te managen starten we het schooljaar 2021-2022 met 7 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De aandachtsfunctionaris binnen onze stichting 'Ieder Kind Telt' is mevrouw Irene van Vemden

Terug naar boven