Basisschool 't Heem

Schubertstraat 18 7442 HL Nijverdal

  • null
  • Schoolfoto van Basisschool 't Heem
  • Samen werken aan het doel van de les.
  • Coöperatief leren: leren met en van elkaar!
  • tijdens de boekenkring

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Al sinds jaren is het een bekend gegeven, dat een leraar niet altijd vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leraar van de groep is. Duobanen en parttimers zijn inmiddels in onderwijsland een veelvoorkomend verschijnsel, ook bij ons op ‘t Heem. Op onze school wordt daar bij de verdeling van de groepen rekening mee gehouden.

Soms is een leraar ziek. Gelukkig beschikt de school over veel flexibele collega's, maar omstandigheden kunnen er voor zorgen dat een collega niet kan worden vervangen. We kunnen als school gebruik maken van een invallerspool (Onderwijs Bureau Twente) waar invallers beschikbaar zijn. Het komt dan ook (bijna) nooit voor dat we leerlingen naar huis moeten sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven