Daltonschool Reggewinde

Morgenster 2 7443 LA Nijverdal

  • Locatie Hellendoorn
  • Locatie Kruidenwijk
  • Deze kernwaarden vormen ons onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Samen leer je meer! Dat is ons schoolmotto. Dit geven we vorm door te werken volgens de Daltonprincipes. Dat houdt in dat we kinderen geleidelijk willen leren omgaan met samenwerking, verantwoordelijkheid en vrijheid. Dit zijn belangrijke ontwikkelpunten richting een eigen plaats in de maatschappij. Onze pedagogische opdracht zien wij doen ook als: leer mij om het zelf te doen!

Op deze pagina kunt u zien welke resultaten we met ons onderwijs behalen. Resultaten zijn voor ons belangrijk. We zijn dan ook een opbrengstgerichte school. Een kind is voor ons meer dan alleen de resultaten bij de leergebieden. Persoonlijke ontwikkeling en sociale competentie zijn voor ons even belangrijk. Waar mogelijk geven we op deze pagina ook inzicht hoe we hier op school aan werken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven