Daltonschool Reggewinde

Morgenster 2 7443 LA Nijverdal

  • Locatie Hellendoorn
  • Locatie Kruidenwijk
  • Schoolfoto van Daltonschool Reggewinde

In het kort

Toelichting van de school

De Reggewinde is een school die het onderwijs baseert op de uitgangspunten van het daltononderwijs en de democratische principes van de Vreedzame School. Daarbij is ons onderwijs gericht op het ontwikkelen van een gezonde groeimindset bij de leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is welkom
  • Uitdagend Daltononderwijs
  • Kindgerichte school
  • Vreedzaam onderwijs
  • Samen leer je meer!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Naast kinderen uit onze eigen wijk kiezen ook steeds meer ouders uit de regio voor het fijne pedagogische klimaat op onze school. Ook voor zij-instromers blijken we steeds vaker een goed alternatief voor hun huidige basisschool.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven