Christelijke basisschool De Bongerd

Zuidelijke Hoofddijk 3 7443 RS Nijverdal

  • Eigentijds onderwijs in een authentiek schoolgebouw, voorzien van moderne faciliteiten.
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de oudertevredenheidspeiling zijn goed. Hieronder volgt een korte samenvatting :

Aan de OTP hebben 68 van de 117 ouders deelgenomen (58%). De OTP voor deze 68 ouders heeft geleid tot het volgende resultaat :

Rapportcijfer school                2014                      2017                      verschil                landelijk gemiddelde                                                                                                                                7,65                       7,87                      +0,22                    7,56  

Over het algemeen zijn de beoordeling van onze ouders positief en laat het geheel een stijgende curve zien. Positief opvallend is het hoge percentage tevredenheid bij omgang van leerkracht met de leerlingen(97%).  Opvallend is ook de steun (96%) voor de huidige schooltijden.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven