Christelijke basisschool De Bongerd

Zuidelijke Hoofddijk 3 7443 RS Nijverdal

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s),

CBS De Bongerd. is gesitueerd in een authentiek gebouw, voorzien van moderne faciliteiten, in een prachtig groen gedeelte van Hulsen.

Ons motto op school is: "De Bongerd daar groei je!" Wij willen de kinderen laten groeien door ze op de eerste plaats het gevoel te geven dat ze er toe doen! Dat is de basis om te komen tot ontwikkelen. Samen met u willen wij daar een bijdrage aan leveren; want wij zijn van mening dat een goede samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind.

Bent u nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak en maak kennis met CBS De Bongerd. Daarnaast is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen en een rondleiding te krijgen in de school. Benader ons telefonisch of mail naar t.vanlingen@bongerd-ikt.nl

Met vriendelijke groet,

Timmy van Lingen
Directeur basisschool De Bongerd

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Betrokkenheid
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen kunnen voor schooltijd vanaf 7.00 uur worden gebracht bij de kinderopvang en worden vervolgens door hen naar school gebracht. Na schooltijd worden kinderen van school opgehaald door de kinderopvang. De naschoolse opvang duurt tot 18.30 uur.
Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven