Christelijke basisschool De Bongerd

Zuidelijke Hoofddijk 3 7443 RS Nijverdal

  • Eigentijds onderwijs in een authentiek schoolgebouw, voorzien van moderne faciliteiten.
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Wij geven onze lessen zowel binnen als buiten!
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s),

CBS De Bongerd. is gesitueerd in een authentiek gebouw, voorzien van moderne faciliteiten, in een prachtig groen gedeelte van Hulsen.

Ons motto op school is: "De Bongerd daar groei je!" Wij willen de kinderen laten groeien door ze op de eerste plaats het gevoel te geven dat ze er toe doen! Dat is de basis om te komen tot ontwikkelen. Samen met u willen wij daar een bijdrage aan leveren; want wij zijn van mening dat een goede samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind.

Bent u nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak en maak kennis met CBS De Bongerd. Daarnaast is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen en een rondleiding te krijgen in de school. Benader ons telefonisch of mail naar a.teravest@bongerd-ikt.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Uitdaging
  • Ontwikkeling
  • Educatief partnerschap
  • Brede zorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen in de Kruidenwijk van Nijverdal is in de afgelopen jaren afgenomen. Dat betekent dat het leerlingenaantal op De Bongerd is gedaald. In de bovenbouw vertrekken grote groepen kinderen richting het voortgezet onderwijs en in de onderbouw starten kleinere groepen kinderen. We constateren dat die tendens nu stabiliseert. We hopen in de komende jaren op een lichte groei.

In het schooljaar 2021-2022 volgen er 125 kinderen onderwijs op de Bongerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen kunnen voor schooltijd vanaf 7.00 uur worden gebracht bij de kinderopvang en worden vervolgens door hen naar school gebracht. Na schooltijd worden kinderen van school opgehaald door de kinderopvang. De naschoolse opvang duurt tot 18.30 uur.
Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven