Christelijke basisschool De Schaapskooi

Kuperserf 47 7443 HC Nijverdal

  • Wij maken gebruik van moderne ICT middelen.
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Schaapskooi
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Schaapskooi

Het team

Toelichting van de school

CBS De Schaapskooi heeft een gedreven en betrokken team van medewerkers. Er is een goede mix tussen ervaren leerkrachten en startende leerkrachten, deeltijders en fulltimers, mannen en vrouwen. Het team kent veel specialisme om de kinderen op verschillende gebieden te kunnen ondersteunen. Waar nodig en wenselijk wordt samengewerkt met externen die vanuit hun specialsme een goede bijdrage kunnen leveren.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Ieder Kind Telt is aangesloten bij Onderwijsbureau Twente. Het Onderwijsbureau Twente beschikt over een grote lijst vaan leerkrachten die ingezet kunnen worden bij vervanging van o.a. ziekte en verlof.

Stichting Ieder Kind Telt heeft een aantal leerkrachten in dienst die werken in de invalpool. Zij worden als eerste ingezet bij afwezigheid van een leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We onderscheiden ons doordat we in alles ontvankelijk, alert en vermeerderend zijn:  1 + 1 = oneindig

Wij maken gebruik van elkaars expertise en zien ouders ook als expert in het kennen van hun kinderen.

De Schaapskooi heeft verschillende specialisten in huis, of maakt gebruik van specialisten die in dienst zijn van Stichting Ieder Kind Telt:

Specialist leerlingenzorg 
Specialist ICT
Specialist Taal / Lezen
Specialist rekenen
Specialist (RT) Remedial teaching
Specialist culturele vorming en beeldende vorming

Door de inzet van deze specialisten hopen we nog beter aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen tegemoet te komen.

In de basis zijn de leerlingen op leeftijd bij elkaar ingedeeld in de groep. Wel wordt er waar wenselijk groepsdoorbrekend gewerkt, zodat kinderen instructie op maat krijgen en ook leren door samenwerking met kinderen uit een andere groep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het bovenstaande schema geeft een indicatie van de verschillende vakken. Ons onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2 is gericht op spelen en leren. De kinderen werken spelenderwijs aan doelen op bijvoorbeeld taal- lees en rekengebied. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het bovenstaande schema geeft een indicatie van de verdeling van de uren. In werkelijkheid kunnen deze tijdens iets afwijken, omdat elke groep anders is en andere prioriteiten heeft. Ook voor individuele kinderen wordt soms gekozen om meer tijd aan een bepaald vak te besteden, om het leren en ontwikkelen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Schaapskooi bekijkt per leerling welke specifieke ondersteuning nodig is en of de school die ondersteuning kan bieden. Zo biedt de school bijvoorbeeld specifieke ondersteuning aan:

  • leerlingen met een leerachterstand
  • leerlingen met gedragsproblemen
  • leerlingen met dyslexie
  • meer- en/ of hoogbegaafde leerlingen
  • leerlingen met een handicap, zoals slechthorend, syndroom van Down

Daar waar nodig krijgt de school ondersteuning van externe experts.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

CBS De Schaapskooi staat open voor alle kinderen en wil passend onderwijs breed vorm geven. We kijken welke ondersteuningsbehoefte de kinderen nodig hebben en kijken vervolgens of wij dat, indien nodig met externe hulp, kunnen bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn heeft een peutergroep 't Lammetje in het gebouw van De Schaapskooi. Kinderopvang Columbus Junior heeft een brede kinderopvang in De Kanjer, direct naast de school.

Terug naar boven