Christelijke basisschool De Schaapskooi

Kuperserf 47 7443 HC Nijverdal

 • Wij maken gebruik van moderne ICT middelen.
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Schaapskooi
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Schaapskooi

In het kort

Toelichting van de school

De Schaapskooi:

 • Is een open, christelijke ontmoetingsschool.
 • Wij tonen respect voor andere meningen en opvattingen.
 • De sfeer in de school is veilig en vertrouwd.
 • We leggen in het omgaan met elkaar de nadruk op respect en vertrouwen.
 • Heeft een veilige leeromgeving, waar het is er gezellig en kindvriendelijk is.
 • Is een plek waar je wordt aangesproken op wie je bent (relatie), wat je zelf kunt (autonomie) en wat je je kunt leren (competentie).  
 • Er wordt kwalitatief goed taal- lees en rekenonderwijs gegeven.
 • Is een Kanjerschool, waar aandacht is voor sociale en emotionele ontwikkeling.

1 + 1 = oneindig


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Samen
 • Eigenheid
 • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Schaapskooi ligt in de Kruidenwijk van Nijverdal, een wijk die de laatste jaren wat aan het verouderen is. Het gevolg is dat het leerlingenaantal  gedaald is. De grootste groepen hebben inmiddels de school verlaten en de aanmeldingen van nieuwe leerlingen is weer wat toegenomen. Wij verwachten dat de het leerlingenaantal de komende zal stabiliseren rond de 180 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven