Basisschool De Wingerd

Bachlaan 60 7442 JH Nijverdal

  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien
  • Respect
  • Betrokkenheid
  • Enthousiasme
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen ze op school toegelaten worden. Daardoor hebben de kleutergroepen het hele jaar door te maken met instroom van nieuwe leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren op school een continurooster. De kinderen nemen hun lunch en een beker drinken mee naar school en eten gezamenlijk met de leerkracht in de klas. Wij zien heel graag dat alle kinderen een gezonde lunch meenemen. In het kader van duurzaamheid zien wij liever geen pakjes drinken. De bel gaat 8:25 uur, zodat wij om 8:30 uur kunnen starten met de lessen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven