De Tapir

Tapirstraat 2 6532 AL Nijmegen

Schoolfoto van De Tapir

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren zijn, naast de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, speerpunten bij ons op school. Vanwege de specifieke problematiek van de leerlingen bij onderwijs entrea lindenhout besteden we hier veel aandacht aan. We proberen leerlingen uitleg te geven en/of te helpen bij het interpreteren van informatie. Wij meten de sociale opbrengsten met de SCOL, om ook deze ontwikkeling bij leerlingen nauwgezet te kunnen volgen en doelgericht en in stappen vorm te geven. We ondersteunen ons personeel voortdurend in het ontwikkelen van hun vaardigheden om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden.

Om het belang van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen hebben wij het certificaten 'relaties en seksualiteit' van de gezonde school en gaan we het certificaat 'welbevinden' aanvragen. Meer informatie over onze school als gezonde school is te vinden op de website of na te vragen bij de school. 
We zetten als school veiligheid als onderwerp centraal. In alle klassen gebruiken we de methode 'Leren en Leven' en alle medewerkers werken volgens de RADAR-methode. Meer informatie over ons veiligheidsbeleid is op te vragen bij de school. We werken elk jaar tijdens de Week van de Lentekriebels met de methode 'kriebels in je buik', zijn getraind in het signaleren rondom relaties en seksualiteit en de visie op dit gebied maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Mocht u hierover meer informatie willen hebben, neem dan contact op met de school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden en veiligheid
  • Leren leren
  • Sociaal en emotioneel

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven