De Tapir

Tapirstraat 2 6532 AL Nijmegen

Schoolfoto van De Tapir

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zo thuisnabij mogelijk
  • We laten niemand wachten
  • We gaan voor een groter gewoon
  • We doen het samen
  • De relatie als kloppend hart

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op locatie De Tapir in Nijmegen  zitten leerlingen in groep 1 t/m 4.
De leerlingen in groep 4 t/m 8 zitten op onze locatie De Berg in Ubbergen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf gelijke dagenmodel, waardoor tussenschoolse opvang niet nodig is.
Reguliere opvang voor en na schooltijd en in schoolvakanties is niet verbonden aan onze school. Vaak gaan leerlingen naar buitenschoolse opvang in hun woonplaats. 
Als reguliere buitenschoolse opvang niet haalbaar is voor een kind, ondersteunt de school in de zoektocht naar andere opvangmogelijkheden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het thema relaties en seksualiteit hebben wij het gezonde school certificaat sinds juni 2019. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Met logopedie en fysiotherapie op school werken we aan taalgebruik, communicatie en (schrijf)motoriek. Dit wordt door een externe partner uitgevoerd op school tijdens schooltijd. Bekostiging vindt plaats via de zorgverzekering van ouders. 

De jeugdarts van de GGD zit in onze commissie van begeleiding. In deze commissie bespreken wij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

Wij werken intensief samen met jeugdzorg van entrea lindenhout, ondersteuning vindt ook tijdens schooltijd plaats. Op individueel niveau werken we met veel andere instanties en hulpverleners samen, zoals bijvoorbeeld sociale wijkteams, veilig thuis en jeugd GGZ.

We hebben veel contact met de andere scholen in de regio, zowel regulier als speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gaat vooral over doorverwijzing en terugverwijzing van leerlingen.

De plaatsing van en toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen verloopt via een Samenwerkingsverband. Wij werken vooral samen met Samenwerkingsverband Stromenland.
Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs. Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc. 

Terug naar boven