De Tapir

Tapirstraat 2 6532 AL Nijmegen

Schoolfoto van De Tapir

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zo thuisnabij mogelijk
  • We laten niemand wachten
  • We gaan voor een groter gewoon
  • We doen het samen
  • De relatie als kloppend hart

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op locatie de Tapir in Nijmegen zitten leerlingen in groep 1 t/m 4.
De leerlingen in groep 5 t/m 8 zitten op onze locaties de Bron in Nijmegen en de Berg in Ubbergen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf gelijke dagenmodel, waardoor tussenschoolse opvang niet nodig is.
Reguliere opvang voor en na schooltijd en in schoolvakanties is niet verbonden aan onze school. Vaak gaan leerlingen naar buitenschoolse opvang in hun woonplaats. 
Als reguliere buitenschoolse opvang niet haalbaar is voor een kind, ondersteunt de school in de zoektocht naar andere opvangmogelijkheden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het thema relaties en seksualiteit hebben wij het gezonde school certificaat sinds juni 2019. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

We hebben veel contact met de andere scholen in de regio, zowel regulier als speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gaat vooral over doorverwijzing en terugverwijzing van leerlingen. 

De jeugdarts van de GGD zit in onze commissie van begeleiding. In deze commissie bespreken wij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

Met fysiotherapie op school werken we aan (schrijf)motoriek. Dit wordt door een externe partner uitgevoerd op school tijdens schooltijd. Bekostiging vindt plaats via de zorgverzekering van ouders. 

Wij werken intensief samen met jeugdzorg van entrea lindenhout, ondersteuning vindt ook tijdens schooltijd plaats.
Op individueel niveau werken we met veel andere instanties en hulpverleners samen, zoals bijvoorbeeld sociale wijkteams, veilig thuis en jeugd GGZ. 

Terug naar boven