Basisschool De Klumpert

Zijpendaalstraat 1 6535 PS Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool De Klumpert

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool de Klumpert uit Nijmegen. De Klumpert staat midden in de wijk Hatert. De Klumpert wil alle kinderen uit de wijk de mogelijkheid bieden om positieve ervaringen op te doen op een reguliere basisschool.

Daarnaast zijn wij een school met een TOS medium voorziening. Dit is speciaal voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Tevens hebben wij een arrangement voor kinderen die zeer moeilijk leren.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Klumpert. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Klumpert is trots op de groei van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren. De school hoopt dat deze lijn zich voortzet.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven