Daltonacademie de Meiboom

Meijhorst 2958 6537 HD Nijmegen

Schoolfoto van Daltonacademie de Meiboom

In het kort

Toelichting van de school

Daltonacademie de Meiboom is een leer- en leefomgeving met lef.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • diversiteit
  • uitdagend
  • toegewijd
  • deskundig
  • plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Onderwijsinspectie. Het laatste bezoek was in december 2014. .De school scoort op een aantal voor de verdere ontwikkeling van de school cruciale onderdelen de waardering 'goed'.” Uit een zelfevaluatie van de Meiboom blijkt dat het aantal gewichtsleerlingen niet overeenkomt met het aantal kinderen dat feitelijk extra ondersteuning bij de cognitieve ontwikkeling nodig heeft. Ongeveer 65% van de kinderen op de Meiboom spreekt  thuis een andere taal als Nederlands.De Meiboom heeft 35-37% kinderen met een leerlinggewicht.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven