Basisschool Montessori Lindenholt

Leuvensbroek 2004 6546 XN Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Montessori Lindenholt
  •  Montessori basisonderwijs en een montessori peutergroep (ism Kion)
  • Schoolfoto van Basisschool Montessori Lindenholt
  • Schoolfoto van Basisschool Montessori Lindenholt
  • Schoolfoto van Basisschool Montessori Lindenholt

In het kort

Toelichting van de school

Onze school in de wijk Lindenholt is een heerlijke school: de ideale basis voor ieder kind. Het gebouw bestaat uit een grote open ruimte met daaromheen zeshoekige lokalen gekoppeld aan werkruimten. Een keuze vanuit een vooruitstrevende gedachte die we nu nog graag  met ons meedragen. Onze school is zo gebouwd wat wij elkaar  makkelijk treffen; iedereen wordt  gezien en we kennen elkaar dan ook allemaal.U bent altijd welkom voor een gesprek met de directeur. U krijgt dan gelijk een rondleiding door de school. U kunt dan zelf zien en ervaren hoe de kinderen vanuit hun innerlijke motivatie aan het werk zijn. Maak een afspraak of loop een keer binnen. Wij ontmoeten u graag!

Montessorischool Lindenholt

Leuvensbroek 2004

6546 XN Nijmegen

telefoon: 024-3774367

directie@montessori-lindenholt.nl

www.montessori-lindenholt.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen.
  • Vrijheid in gebondenheid.
  • Respect.
  • Verantwoordelijkheid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven