De Lindenhoeve

Zellersacker 1104 6546 HC Nijmegen

  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve

In het kort

Toelichting van de school

Onze slogan is: Trots! Samen! Verbindend! 

Het is ons doel om kinderen goed onderwijs te bieden en zich te laten ontwikkelen naar hun individuele mogelijkheden. Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht. De leerkrachten leveren vakmanschap om van de leerlingen betrokken, autonome denkers te maken. Wij zien ouders en samenwerkingspartijen binnen de brede school als partners om samen te werken aan de brede ontwikkeling van de kinderen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots! Samen! Verbindend!
  • Gezonde Brede school
  • Betrokken en zelfstandig
  • Ouders zijn onze partners
  • Activerend & toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen op onze school zijn een goede afspiegeling van de maatschappij. 

Er zijn kinderen van verschillende, culturele achtergronden en ouders met verschillende opleidingsniveaus.

Dit zorgt voor een dynamische school, waarin ieder kind een plekje heeft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Per 1 juli 2021 worden er Brede Buurtteams ingezet in de wijken van Nijmegen, waarin verschillende welzijnsorganisaties vertegenwoordigd zijn. Binnen Brede school De Lindenhoeve is Willeke van Beek de gezinswerker. Zij is de verbinding tussen school/gezinnen en het Buurtteam.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven