De Lindenhoeve

Zellersacker 1104 6546 HC Nijmegen

  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve

In het kort

Toelichting van de school

Onze slogan is: Trots! Samen! Verbindend! 

Het is ons doel om kinderen goed onderwijs te bieden en zich te laten ontwikkelen naar hun individuele mogelijkheden. Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht. De leerkrachten leveren vakmanschap om van de leerlingen betrokken, autonome denkers te maken. Wij zien ouders en samenwerkingspartijen binnen de brede school als partners om samen te werken aan de brede ontwikkeling van de kinderen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots! Samen! Verbindend!
  • Gezonde Brede school
  • Betrokken en zelfstandig
  • Ouders zijn onze partners
  • Activerend & toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven