Basisschool de Driemaster

Cortenaerpad 32 6512 GD Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Driemaster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2018 is er een leerlingtevredenheidspeiling (LTP) gehouden onder de kinderen van groep 6, 7 en 8. In de bijlage leest u een samenvatting van dit onderzoek.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In dit rapportworden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2018(OTP2018). De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. De tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en personeel zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie, de ouderbetrokkenheid en de positie van de school.
Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven