Basisschool de Driemaster

Cortenaerpad 32 6512 GD Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Driemaster

Het team

Toelichting van de school

Helaas zijn de gegevens van deze indicator niet correct. Dat heeft te maken met het feit dat de Driemaster formeel een dependance is van basisschool Petrus Canisius. De personeelsweergave is dan ook van beide basisscholen. Wij zijn in gesprek met DUO om dit te laten corrigeren.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven