Jenaplanschool de Sterredans

Ubbergseveldweg 97 6522 HE Nijmegen

Schoolfoto van Jenaplanschool de Sterredans

In het kort

Toelichting van de school

Hoofd, hart en handen.

Jenaplanschool de Sterredans ligt op een prachtige locatie in Nijmegen-Oost. Rond de grote kastanjeboom op het schoolplein is de oud- en nieuwbouw van de Sterredans met elkaar verbonden.

Ouders maken een bewuste keuze voor de school. Kinderen werken vanuit het Jenaplanconcept aan een breed onderwijsaanbod. In de twee-jarige stamgroep werken de kinderen aan de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) en de oriëntatie op de wereld. Daarnaast is er in de stamgroep veel aandacht voor de sociaalemotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Naast werk is er tijd voor gesprek, spel en viering: de vier pijlers van het onderwijs op de Sterredans. De weekopening en weeksluiting zijn de feestelijke hoogtepunten van de week. Onderwijs met hoofd, hart en handen.

Elk kind is uniek. Binnen de stamgroep is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Extra uitdaging of juist meer ondersteuning. Voor elk kind een eigen plek op de Sterredans.

Ons schoolgebouw is het startpunt voor alle leer- en ontwikkelingsprocessen. Maar: we halen de wereld binnen en als het kan trekken we er op uit. Bijvoorbeeld op onderzoek in het bos, naar een museum of naar een voorstelling in het kader van het kunstmenu.

De Sterredans biedt (met samenwerkingspartners) een volledig dag arrangement: de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang worden op de eigen locatie georganiseerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met hoofd, hart en handen!
  • Gesprek, Werk, Spel en Viering
  • Elk kind is uniek
  • Samen leren, spelen, werken
  • Iedereen is welkom

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal stabiliseert al een aantal jaren rond de 340 kinderen.

De kinderen zijn verdeeld over 12 tweejarige stamgroepen.

3 stamgroepen 1-2

3 stamgroepen 3-4

3 stamgroepen 5-6

3 stamgroepen 7-8

Gemiddeld zitten er tussen de 28 - 30 kinderen in een stamgroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven