Basisschool Brakkenstein

Heyendaalseweg 235 6525 SG Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool Brakkenstein

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Brakkenstein is een echte wijkschool. Ruim twee derde van alle kinderen uit de wijk zit op onze school. De wijk Brakkenstein is ook een beetje ‘een dorp in de stad’. De kinderen komen elkaar niet alleen op school tegen, maar ook bij de harmonie, de sportvereniging en bij de vele activiteiten in de wijk. Dat zorgt voor veel verbinding tussen kinderen en ouders onderling.

Dat karakter van wijkschool betekent dat we een school willen zijn met een visie op leren die een grote doelgroep aanspreekt. We omschrijven ons onderwijs als modern traditioneel: eigentijds, maar met het traditionele leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt. Zoals verwoord in onze missie zien wij het als onze taak om de brede basis bij kinderen te ontwikkelen. 

Ons onderwijs vindt plaats in een veilige en warme (leer)omgeving. Waar kinderen, medewerkers én ouders zich op hun gemak voelen en met plezier naartoe komen. Want dat is de basis om te leren en te groeien. Onze nieuwe schoolgebouw draagt daar natuurlijk aan bij. Maar uiteindelijk creëren we die veilige haven natuurlijk met de mensen die er werken. Leerkrachten en alle andere medewerkers die met aandacht, vertrouwen, in verbinding en groeigericht werken aan de ontwikkeling van alle leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Vertrouwen
  • Verbindend
  • Groeigericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de buitenschoolse opvang van Kion in het gebouw van basisschool Brakkenstein, kunt u ook kiezen voor buitenschoolse opvang door een aanbieder die dit elders organiseert.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven