Meander vrijeschool voor basisonderwijs

Celebesstraat 12 6524 KE Nijmegen

Schoolfoto van Meander vrijeschool voor basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot augustus 2011 was er een zogenaamde “Talanderklas” in schoolgesitueerd. In deze klas zaten maximaal 12 leerlingen. Deze leerlingen hadden een rugzak of waren in ernstige mate dyslectisch of hadden een lage intelligentie of waren sociaal-emotioneel zwak of combinaties hiervan. Vanuit financiële overwegingen hebben we dit aanbod stop moeten zetten. De meeste van de kinderen die in deTalanderklas zaten zijn in de reguliere stroom geplaatst. Gezien de aanwezige problematieken leidt dat de komende jaren tot een lagere score op het drempelonderzoek. In de groepen 8 2012-2013 kwamen acht leerlingen in aanmerking voor LWOO. Voor deze leerlingen zijn ontwikkelingsperspectiefplannen geschreven. Er waren daarnaast acht leerlingen met een dyslexieverklaring waarvan vijf leerlingen een intensieve dyslexiebehandeling kregen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van onze school kiezen voor het vervolgonderwijs dat wordt aangeboden op het Karel de Grotecollege. Dit is een zeer goed aangeschreven middelbare vrijeschool. Ongeveer 1/3 van de leerlingen stroomt door naar het VMBO T; ook 1/3 naar de HAVO en 1/3 naar het VWO onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vanuit het toezicht dat de onderwijsinspectie biedt, spreekt veel vertrouwen in het aanbod en de manier van handelen van Meander.

Terug naar boven