Meander vrijeschool voor basisonderwijs

Celebesstraat 12 6524 KE Nijmegen

Schoolfoto van Meander vrijeschool voor basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Meander is een basisschool in hartje Nijmegen waar kinderen zich in een rijke leeromgeving kunnen ontwikkelen. Ons bijzondere leerplan zorgt ervoor dat kinderen zich cognitief, creatief en sociaal kunnen ontwikkelen. Het ideaal van het vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot vrij denkende, zelfstandige mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor medemens en natuur.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Meander is een sterk groeiende school. We willen graag vrijeschool onderwijs aanbieden aan zo veel mogelijk kinderen, maar willen ook een overzichtelijke school blijven waar iedereen elkaar kent. Daarom kiezen we voor een maximale groei tot 18 klassen: zes groepen 1/2 (kleuters) en twee groepen per jaargang. Zodoende kunnen we veel kinderen dit prachtig onderwijs bieden, maar blijft de exclusieve aandacht voor ieder kind gegarandeerd.

Omdat de vraag groter is dan het aantal plaatsen dat we hebben, onderzoeken we de mogelijkheid voor een tweede lokatie in een anders stadsdeel van Nijmegen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
442
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven