Meander vrijeschool voor basisonderwijs

Celebesstraat 12 6524 KE Nijmegen

Schoolfoto van Meander vrijeschool voor basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Meander. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Onze school heeft als motto "worden wie je bent".

In een uitzending van editie.nl vertelt Harry Gubbels, directeur van Meander, over het groeiende leerlingaantal:

http://www.rtlxl.nl/#!/editie-nl-216694/7591096c-45b5-30cd-99fb-d39b1f8e78d7

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Meander is een sterk groeiende school. We willen graag vrijeschool onderwijs aanbieden aan zo veel mogelijk kinderen, maar willen ook een overzichtelijke school blijven waar iedereen elkaar kent. Daarom kiezen we voor een maximale groei tot 17 klassen. Vijf groepen 1/2 (kleuters) en twee groepen per jaargang. Zodoende kunnen we veel kinderen dit prachtig onderwijs bieden, maar blijft de exclusieve aandacht voor ieder kind gegarandeerd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
450
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven