Basisschool De Oversteek

Pijlpuntstraat 1 6515 DJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek

In het kort

Toelichting van de school

Op openbare basisschool De Oversteek zijn we ervan overtuigd dat kinderen zich alleen ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Je op je plek voelen in je klas en een goede band hebben met je leerkracht: leren begint hier. We geloven in de groeikracht van kinderen. Ieder kind is anders en mag anders zijn. Dat is de basis van ons onderwijs. Verder staat ons onderwijs op volgende vier pijlers: zelfstandig werken, werken met projecten, samen vieren en passend onderwijs.

We bieden kinderen zo veel mogelijk het aanbod dat ze nodig hebben en dat past bij hun ontwikkeling. In de klas geeft de leerkracht uitleg op drie niveaus. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen dat in kleinere instructiegroepen. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, hebben we apart leesonderwijs. En kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben, krijgen dit binnen de groep of buiten de groep middels een verrijkings- en verdiepingsprogramma voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

We nodigen u van harte uit zelf eens langs te komen om de sfeer te proeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandig werken
  • Werken met projecten
  • Samen vieren
  • Passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare basisschool De Oversteek is een grote school. De school heeft een hoofdgebouw voor de groepen 1 t/m 5 en een dependance waar de groepen 6 t/m 8 gehuisvest zijn. Voor een leerling is de grootte van een school van ondergeschikt belang: zij hebben hun leerkracht, hun klas en de vertrouwde gezichten van hun eigen verdieping. We beschikken over meerdere groepen per leerjaar.  Daardoor kunnen onze leerkrachten beschikken over de verschillende kwaliteiten en deskundigheid van elkaar. Wij hebben geen combinatieklassen behalve bij de kleuters.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem; elk kind zit in zijn of haar eigen klas, met eigen, vaste en vertrouwde leerkracht(en).
Daarnaast hebben wij een goed ontwikkelde zorgstructuur op school, waardoor wij kinderen de zorg en de aandacht kunnen bieden die ze nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen, binnen en buiten de klas.
Onze school staat in De Waalsprong. De Waalsprong is een wijk in beweging. Na een periode van grote groei stabiliseert de wijk zich momenteel, het leerlingen aantal, instroom, van de school blijft ongeveer gelijk. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
512
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben twee gebouwen. Om het halen en brengen voor ouder(s)/verzorger(s) gemakkelijker te maken, verschillen de begin- en eindtijden van de locaties. De genoemde schooltijden zijn van de hoofdlocatie (De Klif).

Op de Dependance, groepen 6 t/m 8, beginnen en eindigen we 10 minuten later.
Op beide locaties hebben we een inloop in de ochtend van 10 minuten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven