OBS De Muze

Limoslaan 25 6523 RZ Nijmegen

  • Schoolfoto van OBS De Muze
  • Schoolfoto van OBS De Muze
  • Schoolfoto van OBS De Muze
  • Schoolfoto van OBS De Muze
  • Schoolfoto van OBS De Muze

Het team

Toelichting van de school

Op de Muze werken op dit moment 26 personen: 1 conciërge, 1 administratief medewerker,  17 leraren waarvan 2 coördinatoren en 2 intern  begeleiders/kwaliteitscoördinatoren. Daarnaast 2 onderwijsassistenten, één vakleerkracht bewegingsonderwijs en  1 directeur. De directeur voert de dagelijkse leiding over de school. Binnen de bouwen werken leerkrachten intensief samen. Zo bepalen ze gezamenlijk onderwijskundige thema's en stemmen ze het onderwijs op elkaar af. De twee coördinatoren vormen samen met de schoolleider en de intern begeleider het stuurteam. Zij zetten de lijnen uit voor continue verbetering en borgen de processen binnen de school.  De coördinatoren zijn het directe aanspreekpunt voor leraren in hun bouw en zijn o.a. verantwoordelijk voor coaching en begeleiding van leraren m.b.t. klassenmanagement en veranderonderwerpen. De intern begeleider heeft hierin een adviserende taak met betrekking tot de leerlingenzorg. De coördinatoren vervangen de directeur bij diens afwezigheid. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg, begeleidt leerkrachten bij de uitvoering van de leerlingenzorg en vertegenwoordigt de school in het samenwerkingsverband Stromenland. Voor de ontwikkeling van het gebruik van laptops/tablets/computers in het onderwijs beschikken we over twee coördinatoren ICT.          

Zie voor het meest recente formatieoverzicht onze website OBS de Muze               

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte regelt OBS de Muze via de vervangingspool van Conexus een invaller. Indien de vervangingspool leeg is wordt er intern gekeken of iemand de desbetreffende groep kan overnemen. Alles verloopt volgens het door Conexus opgestelde Protocol geen vervanger beschikbaar.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven