Basisschool Vossenburcht

Dr. Kuyperstraat 2 6535 TK Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Vossenburcht
  • Schoolfoto van Basisschool Vossenburcht
  • Schoolfoto van Basisschool Vossenburcht
  • Schoolfoto van Basisschool Vossenburcht
  • Schoolfoto van Basisschool Vossenburcht

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool de Vossenburcht uit Nijmegen. De Vossenburcht is gelegen in de prachtige wijk Hatert.

De Vossenburcht vindt het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. We gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. 'Worden wie je bent'

We werken volgens de pedagogische uitgangspunten van 'The leader in me' (Covey). Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Vossenburcht. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Welkom op de pagina van de Vossenburcht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven