OBS De Buut

Hugo de Grootstraat 41 6522 DD Nijmegen

  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Conexus heeft de vervanging van personeel centraal geregeld via een centrale invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Buut geeft het onderwijs vorm op leerpleinen:

- leerplein 1 samengesteld met de kinderen van leerjaar 1, 2 en 3

- leerplein 2 samengesteld met de kinderen van leerjaar 4 en 5

- leerplein 3 samengesteld met de kinderen uit leerjaar 6, 7 en 8

Alle kinderen zijn ingedeeld in thuisgroepen en instructiegroepen. Daarnaast heeft ieder kind een mentor die samen met het kind en de ouders de individuele leerlijn van elk kind in kaart brengt.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Buut staat open voor diversiteit binnen de school. Wij kijken per kind of De Buut een passende school is waar het kind zich optimaal kan ontwikkelen. We zijn gespecialiseerd in het bieden van een passend aanbod en ondersteuning voor kinderen die meer-en hoogbegaafd zijn. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij streven naar een inclusief onderwijsaanbod voor elk kind. Hierbij bieden wij elk kind de juiste ondersteuning en begeleiding voor het ontwikkelen van diverse talenten door middel van een gedifferentieerd aanbod vanuit een integrale benadering. Uitgaande van het feit dat ook meer- en hoogbegaafde kinderen baat hebben bij een visie op en een doordachte en weloverwogen aanpak van het onderwijs. Hierin is het team de afgelopen jaren geschoold en is ons aanbod verrijkt. Onze hoogbegaafdheid specialist ondersteunt het team vanuit de hulpvragen en werkt direct met de kinderen. Onze ambitie is om alle meer-en hoogbegaafde kinderen op te vangen in hun eigen wijk. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven