OBS De Buut

Hugo de Grootstraat 41 6522 DD Nijmegen

  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut

In het kort

Toelichting van de school

De Buut is een omgeving waar kinderen leren wat nodig is om zelfstandig en gelukkig te kunnen leven. Naast basisvaardigheden zoals taal en rekenen – die van belang zijn om te kunnen functioneren in onze samenleving - leggen we in ons onderwijs de nadruk op persoonsvorming en maatschappelijke vorming.

Op De Buut zijn kinderen en volwassenen gelijkwaardig. We leren van en met elkaar, en geven elkaar de ruimte om zelfstandig te leren. Samen vormen we onze school. Iedere dag werken we eraan dat we allemaal een beetje beter worden in wat we doen. Onze open omgang met elkaar zie je terug in de transparante indeling van ons schoolgebouw en in het werken op leerpleinen en in ateliers.

In de kern gaat het ons op De Buut om het ontdekken van ieders unieke talent en om het leren dit talent een leven lang waardevol in te zetten om bij te dragen aan een betere wereld. Zo geven wij dagelijks vorm aan het motto van De Buut: Zien, laten zien, gezien worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief onderwijs
  • Gedifferentieerd aanbod
  • Reggio onderzoekscultuur
  • Verbetercultuur
  • Sociaal Emotioneel Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 oktober 2020 is ons leerlingaantal 170 leerlingen. De meeste kinderen wonen in de wijk Nijmegen-Oost. Dankzij onze innovatieve onderwijsvisie en de manier waarop we die vormgeven, bezoeken ook steeds meer kinderen van buiten deze wijk De Buut.

De uitstroom van kinderen is niet gelijk aan de instroom. Vijf jaar geleden is De Buut van twee locaties samen gegaan naar één locatie. Dit betekent dat wij nog te maken hebben met een uitstroom van twee locaties en de instroom van één locatie. Wij hebben het afgelopen jaar veel kinderen als zij-instroom kunnen aannemen. Dit maakt dat we een positieve groei zien in leerlingaantal. Deze positieve ontwikkeling heeft mede te maken door het innovatieve onderwijsconcept van De Buut. Ouders geven aan dat ze vinden dat er meer wordt ingezoomd op het individuele kind en dat De Buut een prettige schoolcultuur heeft. Kinderen worden bij ons gezien en gehoord. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven