OBS De Buut

Hugo de Grootstraat 41 6522 DD Nijmegen

  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut

In het kort

Toelichting van de school

Maak kennis met De Buut, een kleine en ambitieuze buurtschool in Nijmegen-Oost, waar alle kinderen welkom zijn! Met een enthousiast en ervaren team bieden we onderwijs waarin ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Met een onderzoekende, coöperatieve houding en een flinke rugzak vol kennis en zelfvertrouwen verlaten kinderen De Buut en treden ze hun toekomst tegemoet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gedifferentieerd aanbod
  • Pedagogisch klimaat
  • Hoogbegaafdheidsexpertise
  • Kwaliteitscultuur
  • Executieve functies

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Buut is een kleine en ambitieuze openbare basisschool gevestigd in de wijk Nijmegen-Oost. Per 1 februari 2022 is ons leerlingaantal 193 leerlingen. Dankzij onze innovatieve onderwijsvisie en de manier waarop we die vormgeven, bezoeken steeds meer kinderen van buiten deze wijk De Buut. Hierdoor hebben we het afgelopen jaren veel zij-instromers kunnen aannemen. Dit maakt dat we een positieve groei zien in leerlingaantal. Ouders geven aan dat ze vinden dat er wordt ingezoomd op het individuele kind en dat De Buut een prettige leer- en schoolcultuur heeft. Kinderen worden bij ons gezien en gehoord.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven