Brede School de Zonnewende

Berberisstraat 4 6543 RN Nijmegen

  • Schoolfoto van Brede School de Zonnewende
  • Schoolfoto van Brede School de Zonnewende

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Het maken van een keuze voor een geschikte school voor uw kind is een belangrijke keuze. U wilt die keuze natuurlijk maken op basis van voldoende en juiste informatie.

Via deze site willen wij u graag die informatie verstrekken over Brede School De Zonnewende die u kan helpen bij het maken van die keuze. Graag willen wij u ook uitnodigen om onze website te bezoeken waar u nog meer praktische informatie over de Brede School kunt vinden; www.de-zonnewende.nl

Natuurlijk kunt u zichzelf het best een beeld vormen van onze school door eens het gebouw binnen te komen. Wij nodigen u dan ook van harte uit een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek aan onze school.

Het team van Brede School De Zonnewende

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind centraal
  • Samenwerking school - ouders
  • Toekomstgericht
  • Plezier, veiligheid/vertrouwen
  • Diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van het aantal leerlingen volgde op onze school een landelijke trend. In de wijk Heseveld is er sprake van krimp, dus minder leerlingen. We hebben ons onderwijsconcept aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Door de leerlingen te groeperen in leerpleinen krijgen alle leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. Wij gaan uit van onze eigen kracht. We zijn ons zelf voortdurend aan het ontwikkelen, ouders zijn enthousiast over de sfeer en manier van werken. Gelet op deze zaken hebben wij als reëel doel dat wij de komende jaren in leerlingaantal stabiel blijven, dan wel een lichte groei doormaken.   
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school.

Aansluitend kan gebruik worden gemaakt van de Groene BSO. Deze opvang dient u zelf aan te vragen.

Ook is er de mogelijkheid dat kinderen gebruik maken van buitenschoolse activiteiten via het activiteitenplein. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit Bindkracht10. Meer informatie hierover vindt u op de website van school: www.de-zonnewende.nl

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven