Nutsschool Lankforst

Lankforst 2348 6538 GN Nijmegen

Schoolfoto van Nutsschool Lankforst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, als gevolg van ziekte of verlof, doen wij een beroep op de vervangingspool van Stichting Conexus.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Rekenontwikkeling: 100 tot 150 minuten

Taalontwikkeling: 300 tot 480 minuten.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Rekenen

Groep 3 t/m 8: 300 + 60 minuten

De +60 staat voor extra instructie voor de zwakke rekenaars en/of herhaling & automatisering 

Lezen

Groep 3: 420 + 60 + 60 minuten

Groep 4: 180 + 60 + 45 minuten

Groep 5: 150 + 60 + 45 minuten

Groep 6: 120 + 60 + 30 minuten

Groep 7: 60 + 30 minuten

Groep 8: 60 + 30 minuten

De +60 staat voor extra instructie aan zwakke lezers en/of  herhaling & automatisering. De tweede extra tijd staat voor een variatie aan leesactiviteiten zoals vrij lezen, voorlezen e.d. 

Begrijpend Lezen

Groep 5: 60 minuten

Groep 6: 60 tot 90 minuten

Groep 7 en 8: 90 tot 120 minuten

Begrijpend lezen is naast  apart kernvak zeker ook verweven in bijvoorbeeld de wereldoriënterende vakken. 


          

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke mogelijkheden openbare basisschool Nutsschool Lankforst  kan bieden met haar eigen middelen. Dit wordt in bijgevoegd document aan de hand van de volgende kenmerken beschreven:

  • een algemene beschrijving van de school;
  • de basisondersteuning;
  • de mogelijkheden voor extra ondersteuning;
  • de grenzen aan de ondersteuning;
  • de ambities van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven