Nutsschool Lankforst

Lankforst 2348 6538 GN Nijmegen

Schoolfoto van Nutsschool Lankforst

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Nutsschool Lankforst. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering onderwijs), de Inspectie en de Nutsschool. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U bent altijd welkom om ons te bezoeken. Mocht u vragen hebben kunt u ook contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid, Communicatie,
  • Doelgerichtheid, Samenwerken
  • Veiligheid
  • Ontwikkelinggericht (OGO)
  • Aandacht voor de kernvakken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school staat midden in de stadsdeel Dukenburg, een nieuwbouwwijk van Nijmegen uit de jaren ’60-70. Leerlingen komen met name uit de wijken Malvert, Lankforst, Zwanenveld en Aldenhof.

Ons leerlingaantal loopt gestaag terug. Dit is passend bij de demografische ontwikkelingen in het stadsdeel Dukenburg.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven