Montessorischool Dukenburg

Malvert 7373 6538 DJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg

In het kort

Toelichting van de school

Als Montessori-basisschool hebben wij een bewuste keuze gemaakt voor een bepaalde visie op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben ieder hun eigen talenten, aanleg, belangstelling en tempo. Op deze schoolpagina kunt u lezen hoe wij ons onderwijs vorm gegeven.  

Onze Montessorischool is gesitueerd in de wijk De Malvert in Nijmegen. Onze leerlingen komen zowel uit de wijk Malvert als uit het gehele stadsdeel Dukenburg. Daarnaast zien we ook dat ouders nadrukkelijk een keuze maken voor ons Montessori-concept en op basis daarvan voor onze school kiezen.
Onze school behoort tot Stichting Conexus. Stichting Conexus is bevoegd gezag over eenendertig scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft momenteel 190 leerlingen. Hoeveel leerlingen in een groep zitten verschilt per schooljaar. Dit hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen via schoolwijzer Nijmegen (www.schoolwijzernijmegen.nl) en het aantal groepen dat we kunnen formeren. Wij streven ernaar dit zo gebalanceerd mogelijk te doen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om tot ontwikkeling te komen is een veilig schoolklimaat belangrijk. We geloven dat dat bijdraagt aan het welzijn van onze leerlingen en hun ontwikkelingskansen vergroot.

Terug naar boven