SO4 De Windroos

de Gildekamp 6012 6545 LX Nijmegen

Schoolfoto van SO4 De Windroos

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Het ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) maakt een voorspelling over het niveau waarop we verwachten dat de leerling de komende jaren zal gaan presteren voor de vakken Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spellen en Rekenen. Tevens wordt een uitspraak gedaan over het verwachte schooladvies in groep 8, het verwachte uitstroomniveau.

Doorverwijzing voortgezet onderwijs 

Een groot gedeelte van onze leerlingen stroomt uit naar het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. Wij streven een zogeheten ‘warmeoverdracht’ na en hebben dan ook een goed contact met de VSO scholen in de regio. De warme overdracht kan worden gedaan door verschillende disciplines vanuit SO4 de Windroos en indien gewenst schuiven ouders bij dit gesprek aan.  Om de uitstroom naar regulier onderwijs van leerlingen te bewerkstelligen, hebben wij criteria opgesteld waar een leerling aan moet kunnen voldoen

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven