SO4 De Windroos

de Gildekamp 6012 6545 LX Nijmegen

Schoolfoto van SO4 De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op SO4 De Windroos.

De onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerlingen op SO4 De Windroos is zeer gevarieerd. Wat al onze leerlingen gemeen hebben, is dat ze gedragsmatig moeilijk kunnen voldoen aan de eisen die op de reguliere basisschool aan hen worden gesteld of andersom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde school
  • Elke dag een nieuwe dag
  • Voorspelbaar en ondersteunend
  • Passend zorgarrangement
  • Respectvol omgaan met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

SO4 de Windroos heeft er voor gekozen om alles in één document te zetten en te inventariseren. Zo zijn alle beleidsdocumenten overzichtelijk gerangschikt. Open hier voor het schoolveiligheidsplan.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

SO4 de Windroos heeft een samenwerking met vele partners. Enkele ketenpartners zijn: Entréa, Karakter, 't Spectrum, GGZ instellingen in de regio, Pluryn, Optidact, Veilig thuis, Grandcare en jeugdbescherming.

Terug naar boven