IKC De Wieken

Floraweg 69 6542 KB Nijmegen

Schoolfoto van IKC De Wieken

In het kort

Toelichting van de school

Op een groene plek in het hart van De Wolfskuil ligt ons integraal kindcentrum ( IKC) . De Wieken biedt daltononderwijs en kinderopvang onder 1 dak voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Deze omgeving biedt tal van mogelijkheden om te spelen, leren en te ontdekken! Wij maken dan ook regelmatig gebruik van het naast ons gelegen Florapark en bezoeken met onze kinderen het dierenweitje Kobus en de molen.

Vanuit een positief pedagogisch klimaat investeert het IKC in een gevarieerd aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten. <span style="line-height:1.5;">Door een helder schoolbeleid, een enthousiast team, een rijk leeraanbod en ouderbetrokkenheid, krijgen de kinderen volop de mogelijkheid om eigen competenties te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit IKC is volop in beweging en alles draait om het welzijn van uw kind!</span>

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kindcentrum (IKC)
  • opvang en onderwijs van 0-13
  • daltononderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op een groene plek in het hart van De Wolfskuil ligt ons IKC. Deze omgeving biedt tal van mogelijkheden om te spelen, te leren en te ontdekken. Daltonschool De Wieken vormt per augustus 2014 samen met KION een Integraal Kind Centrum (IKC) genaamd ”De Wieken”. Sinds 2001 heeft De Wieken zich ontwikkeld van openwijkschool naar een volwaardige bredeschool en nu tot het eerste Nijmeegse IKC. Binnen dit IKC bieden twee kernpartners (Stichting Sint Josephscholen m.b.t. onderwijs en KION m.b.t. kinderopvang) binnen één gebouw en vanuit één gedeelde visie een totaalpakket voor onderwijs en kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Samen met de ouders/verzorgers en belangrijke ketenpartners zoals Bindkracht 10, De Lindenberg, GGD, Sportservice, Bibliotheek e.a. vergroot de school de ontwikkelingskansen voor kinderen en ouders. Vanuit een positief pedagogisch klimaat investeert het IKC in een gevarieerd aanbod van binnen- en naschoolse activiteiten. 

IKC De Wieken is gehuisvest in een karakteristiek gebouw, gelegen aan het Florapark. Daarmee ligt het in een van de mooiste plekken van Nijmegen. Vooral aan de achterzijde ervaren mensen deze rustieke ligging. Door de uitdagende opzet van de speelplaats en het kleurrijke mozaïek op de schoolmuur is het er goed toeven voor de kinderen. De groepslokalen liggen aan gangen, die uitkomen op de centrale hal. De hal is een levendige plek: personeel, ouders en leerlingen ontmoeten er elkaar. Directie, conciërges en administratie hebben hun werkplek direct aan deze ruimte. Deze hal is daarmee het kloppend hart van de school. In de ruimtes aangrenzend aan de buitenspeelruimte bevinden zich de ruimtes waarin de kinderopvang is gerealiseerd in de vorm van een kinderdagverblijf (twee groepen) en één peutergroep. De BSO (buitenschoolse opvang, twee groepen) is gesitueerd tussen lokalen waar onderwijs gegeven wordt.

De leerlingenpopulatie van IKC De Wieken is zeer gevarieerd van samenstelling. Ons kindcentrum is een realistische afspiegeling geworden van de samenstelling van de wijk en hiermee van de samenleving. Een fijne mix van verschillende culturen, achtergronden en gezinsinkomens. Het leerlingenaantal stabiliseert zich en zal mogelijk de komende jaren iets toenemen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven