IKC De Wieken

Floraweg 69 6542 KB Nijmegen

Schoolfoto van IKC De Wieken

In het kort

Toelichting van de school

Op een groene plek in het hart van De Wolfskuil ligt ons integraal kindcentrum ( IKC) . De Wieken biedt daltononderwijs en kinderopvang onder 1 dak voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Deze omgeving biedt tal van mogelijkheden om te spelen, leren en te ontdekken! Wij maken dan ook regelmatig gebruik van het naast ons gelegen Florapark en bezoeken met onze kinderen het dierenweitje Kobus en de molen.

Vanuit een positief pedagogisch klimaat investeert het IKC in een gevarieerd aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten. <span style="line-height:1.5;">Door een helder schoolbeleid, een enthousiast team, een rijk leeraanbod en ouderbetrokkenheid, krijgen de kinderen volop de mogelijkheid om eigen competenties te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit IKC is volop in beweging en alles draait om het welzijn van uw kind!</span>

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kindcentrum (IKC)
  • opvang en onderwijs van 0-13
  • daltononderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven