Basisschool De Kleine Wereld

Newtonstraat 50 6533 KG Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld

In het kort

Toelichting van de school

"Welkom op De Kleine Wereld, waar je jezelf en anderen beter leert kennen en waar je jezelf leert voorbereiden op jouw vervolgreis in de grote wereld!"

Op de Kleine Wereld leveren we gewoon goed onderwijs, waar je zin in leren krijgt en het lekker duidelijk is wat er van je wordt verwacht. Je komt hier bevlogen en vakbekwame leerkrachten tegen die werken vanuit de menselijk maat. Wij zetten de cognitieve ontwikkeling voorop en besteden veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. 

Deze grondhouding herken je bij onze leerkrachten: nieuwsgierigheid, gewoon goed afgestemd passend onderwijs, eigenheid, je mag jezelf zijn, respect, ruimdenkend zijn, niet oordelend, rust en structuur, lekker duidelijk zijn en focus op groei: waarbij plezier maken, fouten maken en ambitie hebben mag.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Floreren
  • In verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn nu (schooljaar 2021-2022) verdeeld over 9 groepen, waarvan 2 kleutergroepen en 2 groepen 3. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dit jaar wordt het programma De Vreedzame School ingevoerd. Dit betekent dat we in een ontwikkelingsproces zitten waarbij het vormen van een duidelijke visie en missie aan de basis ligt. De bijgevoegde documenten zijn werkdocumenten, zodat deze tijdens het proces aangepast kunnen worden. 

Terug naar boven