Basisschool Petrus Canisius

St. Stevenskerkhof 37 -38 6511 VZ Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Petrus Canisius
  • Schoolfoto van Basisschool Petrus Canisius
  • Schoolfoto van Basisschool Petrus Canisius

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool 'Petrus Canisius' te Nijmegen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onze school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Betrokkenheid
  • Zelfstandigheid
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Petrus Canisius is een school met een stabiel leerlingenaantal (rond de 200 kinderen).

Er zijn 8 groepen, waarvan 2 kleutergroepen, één groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De kinderen komen grotendeels uit de directe omgeving van de school. De populatie van de school kent een diverse achtergrond. Het opleidingsniveau van de ouders, de economische en culturele achtergrond is heel breed. Ouders zien onze school vaak als een school met een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven