Brede school het Kleurrijk

Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen

  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk
  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk
  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk
  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk
  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid is gemeten in februari 2023. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 geven de school een 7,9. Met de resultaten van deze peiling zijn we tevreden. Daarnaast bevestigen ze ook ons beeld. 
De volgende meting is in februari/ maart 2024.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Maart 2022 is de laatste vragenlijst oudertevredenheid afgenomen. De vragenlijst is 86 keer ingevuld. Dit betekent een responspercentage van 41%. Dit is net voldoende om te voldoen aan het minimaal vereiste aantal. We kunnen dus spreken van een betrouwbare afname.

We zijn tevreden met de 8.4 die we van ouders/ verzorgers krijgen.
In vergelijking met de afname in februari 2020 zijn we duidelijk verbeterd. Ons 'rapportcijfer' is gestegen van een 7,6 in 2020 naar een 8.4 in 2022.
We zijn extra trots op de voor ouders/ verzorgers zichtbare groei op de volgende onderdelen:
> de opvoedkundige aanpak van het Kleurrijk, van 7.3 naar 8.4
> aansluiten bij het niveau van het kind, van 6.8 naar 7.8
> het bieden van voldoende uitdaging, van 6.6 naar 7.5
> informatievoorziening vanuit school over activiteiten, van 7.7 naar 8.8
> informatievoorziening vanuit school over het kind, van 6.9 naar 8.2

In februari/ maart 2024 nemen we weer een vragenlijst oudertevredenheid af.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven