Brede school het Kleurrijk

Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen

  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk
  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk
  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk
  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk
  • Schoolfoto van Brede school het Kleurrijk

In het kort

Toelichting van de school

Brede school het Kleurrijk is een moderne basisschool, gevestigd in ’t Hert, het voorzieningenhart van de wijk, het Willemskwartier. Op het Kleurrijk krijgt uw kind uitstekend onderwijs van een zorgzaam en professioneel team van leerkrachten. De school heeft vier prachtige onderwijsunits, een muziek- en handenarbeidlokaal, een grote sportzaal, een binnenspeelruimte voor de kleinsten en een podiumzaal.

Vanuit een positief pedagogisch klimaat biedt Brede school het Kleurrijk een gevarieerd aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten aan.

Kom gerust eens kijken bij ons op school, we laten graag zien wat we doen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Open en communicatief
  • Met verstand van zaken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven