St Nicolaasschool

Antoinette v Pinxterenln 4 6532 CW Nijmegen

Schoolfoto van St Nicolaasschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de vier jaar wordt er een oudertevredenheidsmeting gedaan evenals een kindertevredenheidsmeting en een personeelsmeting.

Wanneer er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in school zoals het invoeren van een continurooster of een nieuwe vorm van rapportage worden ouders gevraagd om vooraf mee te denken en of achteraf hun bevindingen te delen, zodat de opzet kan worden geoptimaliseerd.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven