Basisschool De Horizon

van Noortstraat 36 3864 EV Nijkerkerveen

  • Sinds 2020 zitten wij in een prachtig nieuw schoolgebouw met alle ruimte om ons onderwijs vorm te geven.
  • In onze nieuwbouw huisvest o.a. de bibliotheek en het dorpshuis. Lezen, leren en leven gaan hand in hand.
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon
  • Een les van Einstein: als je het niet simpel uit kunt leggen, dan begrijp je het nog niet goed genoeg.
  • Kinderen leren door ervaring, ontdekken en door hen nieuwsgierig te maken. Wij werken met projecten waarin kinderen leervragen maken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool De Horizon. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De Horizon is één van de zes basisscholen van de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN). Wij hechten veel waarde aan onze christelijke identiteit. Wij spannen ons in om Jezus' liefde aan kinderen door te geven en wij willen kinderen leren dat zij dit door mogen geven aan de wereld om hen heen. Wij beloven dat wij een plek zijn waar jij jezelf bent, waar de ander zichzelf is. Een plek waar mensen elkaar erkennen, waarderen en waar je werkt aan een resultaat. Een plek waar mensen in zichzelf geloven, omdat ze zichzelf kennen. Jij laat anderen in zichzelf geloven! De Horizon: Grenzeloos geloof in jou!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Erkennend
  • Waarderend
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2018 zijn de twee basisscholen in Nijkerkerveen gefuseerd. Op deze manier is er een volwaardige christelijke basisschool gevormd. Beide scholen gevormd tot één school die samen hart voor Nijkerkerveen en hart voor de kinderen heeft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindercentrum Bzzzonder biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Bij Bzzzonder is iedereen welkom. Ook als je als kind een extra zorgbehoefte hebt. Veiligheid, duidelijkheid, betrokkenheid en plezier zijn daarbij de voorwaarden. De HSN en Kindercentrum Bzzzonder werken nauw samen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven