Prins Willem Alexanderschool

Buizerdlaan 2 3862 KG Nijkerk

Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Na ziekmelding van een collega doorlopen we  de volgende stappen: 

 * vervanging door duo-partner of leerkracht uit de invallerspool die PCO Gelderse Vallei heeft.

* Groep opsplitsen of twee groepen intern samenvoegen.

* Indien LIO student aanwezig: vrij geroosterde leerkracht inzetten.  

Bij de keuze die we maken streven we naar:

* Zoveel mogelijk behoud van rust in zoveel mogelijk groepen

* Werkbaarheid van de situatie.

* Stabiliteit in invallerskeuze, bij voorkeur iemand die vaker in de groep heeft ingevallen.

* Geen inzet van directie, bouwcoördinatoren en intern begeleiders, enkel als het niet anders kan.  

Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

* Alleen in uiterste  geval toe overgaan en de ouders schriftelijk informeren.

* Voor leerlingen die geen opvang hebben, in het uiterste geval, in school de opvang regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 werken we nog voor een groot deel met leerstofjaarklassen. Op verschillende momenten van de dag werken de kinderen groep doorbrekend samen. In de nabije toekomst zal ons onderwijs kantelen richting groepsdoorbrekende niveaugroepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven