Kindcentrum Prins Willem Alexander

Buizerdlaan 2 3862 KG Nijkerk

  • Schoolfoto van Kindcentrum Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Kindcentrum Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Kindcentrum Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Kindcentrum Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Kindcentrum Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van kindcentrum Prins Willem-Alexanderschool (PWA) Nijkerk.

De PWA is een Protestants-Christelijk kindcentrum, net buiten het centrum van Nijkerk. Het kindcentrum biedt peuteropvang (met VVE), regulier basisonderwijs en buitenschoolse opvang en valt onder de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei (PCOGV). 

Het motto van de PWA is: 'Vertrouwen in jou!' Vertrouwen in de kinderen en ouders, maar ook in ons team van professionals.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinding
  • Verschil mag er zijn!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven