Christelijke Basisschool De Open Kring

Dennenlaan 31 3862 HN Nijkerk

  • Met ouders, kinderen en leerkrachten bowen wij vanuit onze gedeelde christelijke identiteit aan goed onderwijs.
  • Het vernieuwde schoolgebouw hebben we feestelijk geopend.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Open Kring

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de KanVAS ingevuld. Dat is een leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining, dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie en wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Tweejaarlijks wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen.

In april 2021 heeft de school een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De leerlingen zijn vooral tevreden over het leren en de uitleg van de lessen en het feit dat er weinig gepest wordt op school. Het gevoel van veiligheid wordt door de meeste kinderen gedeeld.


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

School en ouders staan voor hetzelfde doel, namelijk het welbevinden van de kinderen en passend onderwijs in een veilige omgeving. Wij spannen ons in om voldoende contactmomenten met ouders te organiseren en preventief te communiceren waar nodig. Zo zoeken wij samen het beste voor het kind en geven wij aan wat onze mogelijkheden zijn. 

Om ons onderwijs voortdurend te evalueren en bij te stellen, is ook de tevredenheid van onze ouders van belang. In dit hoofdstuk vindt u de tevredenheid van onze ouders, in vergelijking tot de landelijke benchmark.


Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven