School voor Speciaal Basisonderwijs Koningin Emma

Scherpencamp 42 3861 LT Nijkerk

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Koningin Emma

In het kort

Toelichting van de school

welkom op de site van de Koningin Emmaschool.

Onze school is één van de scholen van Educare. EduCare verzorgt speciaal onderwijs in Harderwijk en omgeving en is het bevoegd gezag van drie scholen voor Speciaal Basisonderwijs, twee scholen voor onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en één school voor Praktijkonderwijs. Drie scholen staan in Harderwijk, twee scholen in Nunspeet en onze school in Nijkerk.EduCare heeft als uitgangspunt, inspiratie en bron: de Bijbel als Gods woord, die de grondslag vormt van waaruit EduCare haar doelstellingen realiseert. Onderwijs en opvoeding in de van EduCare uitgaande scholen worden in deze geest en vanuit deze inspiratie gegeven.Het motto is:  Educare een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat voor kinderen met speciale onderwijsbehoefte.

Helaas kunnen wij hier alleen maar algemene informatie verstrekken. Daarmee is zeker niet alles over de school gezegd! Omdat wij trots zijn op onze school, willen wij u deze graag laten beleven tijdens een bezoek en rondleiding. U kunt voor een dergelijk bezoek een afspraak maken met de directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid
  • partnerschap met ouders/verz.
  • positieve gedragsverwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Wij werken samen met verschillende aanbieders uit de regio.

Terug naar boven