Basisschool De Hoeksteen

Zandoogje 1 3863 HS Nijkerk

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

schoolvenster

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Hoeksteen in Nijkerk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De Hoeksteen heeft samen met de Ichthusschool één Brinnummer, hierdoor zijn verschillende gegevens van de beide scholen samengevoegd op dit SchoolVenster. We hopen dat dit spoedig te scheiden is.

De Hoeksteen

De Hoeksteen is één van de zes basisscholen van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (HSN). Sinds januari 2012 is de school officieel een academische opleidingsschool (AOS). Marja van Bijsterveldt (toenmalig minister OCW) heeft een aantal geselecteerde scholen subsidie gegeven om als academische opleidingsschool te fungeren. De academische opleidingsschool is een samenwerking tussen de lerarenopleiding van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en, inmiddels, veertien andere basisscholen waarin gezamenlijk onderzoek wordt gedaan.Door onze bestaande manieren van onderwijs en ideeën middels onderzoek ter discussie te blijven stellen en altijd gericht te zijn op het verbeteren van datgene dat we aanbieden, willen we kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. Dit met als doel om zo dicht mogelijk bij ons missie te blijven.

Op de Hoeksteen is de missie van de school tot in de haarvaten doorgedrongen: ‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’. Naar ons beste kunnen bereiden we kinderen voor op betekenisvolle deelname in de veranderende maatschappij van vandaag en morgen. Hiertoe bieden we een stevige kennisbasis aan samen met de ontwikkeling van brede vaardigheden, en stimuleren we het ontwikkelen van een eigen identiteit. Dit alles doen we in het besef dat ieder kind van waarde ís!

De Hoeksteen is een christelijke basisschool. Er werken leerkrachten die leven vanuit hun geloof in God. Dit wordt concreet zichtbaar in de dagopeningen, bijbellessen en vieringen als kerst, pasen en bid- en dankdag, maar zeker ook door het dagelijks handelen. We willen laten zien wie de Jezus voor ons is. Iedereen is welkom: we hebben iets moois te vertellen 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met een vriendelijke groet,

Herman van den Berkt, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht onderwijs
  • persoonsontwikkeling
  • kennis
  • vaardigheden
  • identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In juli 2008 is basisschool De Hoeksteen gestart. De school begon met 28 leerlingen in een tijdelijke voorziening tegenover het Corlaer College. Een jaar later verhuisde de school naar het prachtige schoolgebouw, aan het Zandoogje 1. In 2021 heeft de school bijna 400 leerlingen. Het gebouw is modern en ruimtelijk opgezet en in 2020 zijn drie extra lokalen aangebouwd. Naast de lokalen zijn voldoende ruimtes gecreëerd waar leerlingen zelfstandig of in groepen kunnen werken. Daarnaast beschikt het gebouw over een multifunctionele ruimte die kan dienen als speellokaal en als centrale hal voor vieringen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven